Aktualności

Zmiana terminu składania wniosków

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów ogłasza, że termin przyjmowania wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest został skrócony do dnia 16 lutego 2022 r. z uwagi na ogłoszony przez WFOŚiGW nabór wniosków na dotację na ww. zadanie.