AktualnościOgłoszenia

Akcja dla właścicieli psów i kotów

Informujemy, że zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską w Klimontowie Gminnym programem zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta i Gminy Klimontów w 2024 roku Gmina będzie dofinansować zabiegi sterylizacji/kastracji psów i kotów.

Dofinansowanie w wysokości 100% kosztów zabiegu przysługuje mieszkańcom gminy Klimontów – właścicielom psów i kotów (samców i samic). Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy w Klimontowie wniosku o dofinansowanie.
Nabór zgłoszeń do programu będzie trwał od 06 maja 2024 r. do 30 września 2024 r. lub do wyczerpania środków. W 2024 roku przeznaczono na ten cel kwotę 12 000 zł.

Właściciel może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż jednego zabiegu rocznie.

Po potwierdzeniu uzyskania dofinansowania właściciel zwierzęcia powinien zgłosić się do lekarza weterynarii, który podpisał umowę na przeprowadzenie zabiegów i umówić się na przeprowadzenie zabiegu, w terminie miesiąca od złożenia wniosku.

Zabiegi sterylizacji/kastracji przeprowadzać będzie lekarz weterynarii Pani Paulina Glibowska, prowadząca Gabinet Weterynaryjny „AMPUŁKA’’ ul. Polna 15, 28-210 Bogoria tel. do kontaktu 512786374

Koszt dofinansowania przeprowadzenia zabiegu wynosi:

  • Sterylizacja kota 180 zł; psa 240 zł (brutto)
  • Kastracja kota 90 zł; psa 120 zł (brutto)

Uwaga:
Gmina będzie ponosić wyłącznie koszty sterylizacji/kastracji psa lub kota. W przypadku wystąpienia podczas zabiegu lub bezpośrednio po nim konieczności przeprowadzenia innych zabiegów leczniczych lub podania leków, ich koszty ponosił będzie właściciel zwierzęcia.