Nowości

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy w OSP Krobielice

Strażacy ochotnicy z OSP w Krobielicach w niedzielę 2023.09.17 dostali nowy samochód ratowniczo-gaśniczy.
Akt przekazania nowego auta oraz kluczyki prezes OSP Krobielice Wiesław Kwiecień otrzymał z rąk poseł Agaty Wojtyszek, starosty sandomierskiego Marcina Piwnika, Burmistrza Klimontowa Marka Goździewskiego, zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Artura Brachowicza oraz komendanta powiatowego PSP w Sandomierzu mł. bryg. Piotra Krytusy.
Poświęcenia nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dokonał proboszcz parafii w Świątnikach ks. Ignacy Koziński.
Uroczystość przekazania auta była okazją do wręczenia medali „Za zasługi dla Pożarnictwa” dla druhów ochotników wśród których znaleźli się: Andrzej Nowak, Andrzej Zimnicki (złoty), Damian Zaroda, Szymon Zawierucha (srebrny) oraz Grzegorz Niezgoda (brązowy).
Podziękowania na ręce osób, które przyczyniły się i pomogły w nabyciu auta przekazał prezes OSP Krobielice.
Jednostka OSP Krobielice od 2007 roku należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a akt włączenia jej do tego systemu wręczył ówczesny wicepremier Przemysław Gosiewski.
Koszt zakupu auta wyniósł 391 900 PLN a środki pochodziły z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Województwa Świętokrzyskiego, Powiatu Sandomierskiego i Gminy Klimontów.