AktualnościOgłoszenia

Oferty programowe na Jarmark na św. Jacka 2024

Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie zwraca się z prośbą do zainteresowanych podmiotów o składanie ofert programowych w zamian za wyłączność na handel (catering) w dniach 15-17 sierpnia 2024 roku (czwartek, piątek, sobota) podczas imprezy pn. Jarmark na św. Jacka. Ofertę programową (Gwiazdy Jarmarku 2024) w formie pisemnej w zaklejonych kopertach prosimy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów w terminie do 30.04.2024 (wtorek) do godz. 1030. Otwarcie oferty nastąpi tego samego dnia o godz. 1100. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelnie, pismem maszynowym lub nieścieralnym atramentem. Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu: 516086868.

Oferent złoży swoją ofertę w dwóch kopertach – zewnętrznej i wewnętrznej. Zewnętrzna koperta winna być oznaczona w następujący sposób:

Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
Jarmark na św. Jacka – catering
Nie otwierać przed godz. 1100 dnia 30.04.2024 r.

Wewnętrzna koperta poza oznaczeniami jak wyżej zawierać winna nazwę i dokładny adres oferenta.

Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia wyboru oferty spośród przedstawionych bez podania przyczyny.