Nowości

Wyniki głosowań w wyborach samorządowych 2024

Wyniki głosowania w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów

Obwód Siedziba Sołectwa Marek Goździewski
Tak Nie
1 PSP ul. Zysmana Klimontów 520
68.87%
235
31.13%
2 PSP ul. Szkolna Adamczowice
Szymanowice Dolne
Szymanowice Górne
207
76.38%
64
23.62%
3 PSP ul. Szkolna Górki
Kroblice Pęchowskie
96
76.19%
30
23.81%
4 Olbierzowice Nowa Wieś
Olbierzowice
206
75.46%
67
24.54%
5 Nawodzice Nawodzice
Rybnica
200
87.34%
29
12.66%
6 Konary Konary
Konary-Kolonia
Ułanowice
213
85.89%
35
14.11%
7 Nasławice Krobielice
Nasławice
Węgrce Szlacheckie
214
91.06%
21
8.94%
8 Goźlice Dziewków
Goźlice
Ossolin
Śniekozy
Wilkowice
233
80.07%
58
19.93%
9 Byszów Byszów
Przybysławice
Rogacz
166
78.30%
46
21.70%
10 Pęchów Góry Pęchowskie
Pęchowiec
Pęchów
216
78.55%
59
21.45%
11 Pokrzywianka Beradz
Płaczkowice
Pokrzywianka
161
86.56%
25
13.44%
12 Zakrzów Grabina
Zakrzów
147
85.96%
24
14.04%
13 Borek Klimontowski Borek Klimontowski
Byszówka
Kępie
109
93.97%
7
6.03%
  ŁĄCZNIE
3 388

2 688
79.34%

700
20.66%

Wyniki głosowania w wyborach Rady Miejskiej w Klimontowie

Okręg Sołectwa Kandydat Ilość głosów
1 Klimontów Kwapiński Mirosław 77
Ferens Tomasz Władysław 105
Chłodnicki Mariusz 25
2 Klimontów Ciach Andrzej bez głosowania
3 Klimontów Mucha Łukasz Grzegorz 30
Cichoń Monika Wioletta 103
Hakamäki Halina Zofia 33
4 Klimontów Bargiel Marek 125
Goździewski Konrad 82
5 Adamczowice
Borek Klimontowski
Byszówka
Kępie
Rogacz
Gwizdoń Grzegorz Piotr bez głosowania
6 Szymanowice Dolne
Szymanowice Górne
Mroczek Iwona 71
Król Rafał 98
Frejlich Zbigniew Stanisław 69
7 Byszów
Przybysławice
Grudzień Adrian 84
Aly Amer Halina Władysława 96
8 Beradz
Górki
Płaczkowice
Pokrzywianka
Lipiec Piotr bez głosowania
9 Góry Pęchowskie
Kroblice Pęchowskie
Pęchowiec
Pęchów
Wójcik Justyna 78
Adamczyk Małgorzata 35
Berbeś Alicja 95
Miłek Małgorzata Aniela 128
10 Nowa Wieś
Olbierzowice
Fudala Krzysztof 56
Pawlik-Masak Iwona Urszula 54
Maciąg Mariusz 165
11 Nawodzice
Rybnica
Orłowski Robert bez głosowania
12 Konary
Konary-Kolonia
Ułanowice
Borycki Gustaw bez głosowania
13 Krobielice
Nasławice
Węgrce Szlacheckie
Papka Stefan Stanisław 72
Chmielewska Maria Krzysztofa 14
Sowińska Ewelina 64
Chuchnowski Patryk 84
14 Goźlice
Grabina
Zakrzów
Wojna Iwona Barbara 156
Mucha Grzegorz 163
15 Dziewków
Ossolin
Śniekozy
Wilkowice
Pawlik Bogusław 92
Krasowska Mieczysława Grażyna 72