Nowości

Ogromne dofinansowanie na termomodernizację

W dniu 29.07.2021 r. w Kielcach Skarbnik Miasta i Gminy Klimontów Anna Sobolewska podpisała umowę na realizację projektu pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Klimontów – etap II”.

Całkowita wartość projektu: 6 699 716.43
Współfinansowanie UE do kwoty: 5 694 758.97

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: modernizację instalacji c.o., docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację oświetlenia, montaż instalacji OZE.

Termomodernizacją objęte zostaną budynki remiz OSP w miejscowościach: Beradz, Byszów, Konary, Nasławice i Pokrzywianka, budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie przy ul. Szkolnej, budynek Szkoły Podstawowej w Nawodzicach oraz budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie.

Fundusze na ten cel pozyskano w ramach Osi priorytetowej 3 – Efektywna i Zielona Energia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.