Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kroblice Pęchowskie nr ewid. dz. 232

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kroblice Pęchowskie nr ewid. dz. 232

Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu