2017Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty
W postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego: „Wykonanie przeglądów i sprawdzenie stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw oraz innych obiektów sportowych na terenie gminy Klimontów zgodnie z ustawą Prawo budowlane” wpłynęło 2 oferty.

Zamawiający informacje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Usługi Budowlano – Projektowe
Leszek Zaremba
ul. H. Kołłątaja 1/40
28-200 Staszów

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp Wykonawca Kwota zł
(brutto)
1. Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 119
73 – 110 Stargard
2 425,56
2. Usługi Budowlano – Projektowe
Leszek Zaremba
ul. H. Kołłątaja 1/40
28-200 Staszów
2 000,00