2015Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: Odbudowa, przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj.

  1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Góry Pęchowskie nr ewid. dz. 60, 62 od km 0+000 do km 0+840
  2. Odbudowa drogi gminnej Rybnica-Nawodzice nr ewid. dz. 71, 223, 229 od km 0+214 do km 1+173
  3. Przebudowa drogi gminnej nr 331008 Krobielice-Ossolin od km 0+000 do km 0+350”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

ZAKŁAD NADZORU BUDOWLANEGO
Marian Majewski
ul. Sadowa 15, 27-630 Zawichost

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena
1 ZAKŁAD NADZORU BUDOWLANEGO
Marian Majewski
ul. Sadowa 15, 27-630 Zawichost
2.091,00
2 Wojciech Dryś
Obsługa Inwestycji Drogowych
ul. Aleja Warszawska 16b, 39-400 Tarnobrzeg
2.214,00
3 Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST
Krystyna Wiorek
ul. Wapiennikowa 19A, 25-112 Kielce
3.653,00
4 Firma Projektowo-Budowlana
Henryk Kobryń
ul. M. C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów
2.583,00
5 Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie
PROSTA PROJEKT
Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik
4.428,00